Monday, June 22, 2009

Terminilogy candlestick

Terminilogy candlestick
Berikut adalah beberapa standard terminology of single candlestick

· Bear/Black Candlestick – apabila close price lebih rendah dari open price
· Bull/White Candlestick – apabila close price lebih tinggi dari open price.
· Shaven Head – candlestick yang tiada upper shadow.
· The Shaven Bottom -- a candlestick with no lower shadow
· Spinning Tops -- candlesticks yang mempunyai real bodies yang kecil, dan
apabila ianya wujud dalam sideways atau choppy market, ia melambangkan
keseimbangan bagi bull dan bear. Ianya boleh samada putih atau hitam..
· Doji Lines – tidak mempunyau real body, Ia melambangkan open and close price
adalah sama atau berhampiran. Kepanjangan Upper dan lower shadow boleh
dalam keadaan yang pelbagai

No comments: