Saturday, August 22, 2009

BATAL IMAN

Perkara-perkara yang membatalkan iman secara ijmaali adalah sebanyak empat perkara:

1.Mengingkari atau mencerca Rububiyah(pentadbiran Allah SWT)

2.Mengingkari atau mencerca Asmaullah wasifatuhu(nama-nama Allah

dan sifat-sifatNya)

3.Mengingkari atau mencerca uluhiyah(ketuhanan)Tuhan yang berhak disembah.

4.Mengingkari atau mencerca Risalah(kerasulan para rasul-rasul)atau mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.

Thursday, August 20, 2009


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Tuesday, August 18, 2009

selamat mencuba

8.30 rabu

GU BS 1.6570 TP 1.6745

SS 1.6525 TP 1.6327

EU BS 1.4108 TP 1.4190

SS 14108 TP 1.4035

UJ BS 95.10 TP 95.72
SS 94.37 TP 93.82