Saturday, August 22, 2009

BATAL IMAN

Perkara-perkara yang membatalkan iman secara ijmaali adalah sebanyak empat perkara:

1.Mengingkari atau mencerca Rububiyah(pentadbiran Allah SWT)

2.Mengingkari atau mencerca Asmaullah wasifatuhu(nama-nama Allah

dan sifat-sifatNya)

3.Mengingkari atau mencerca uluhiyah(ketuhanan)Tuhan yang berhak disembah.

4.Mengingkari atau mencerca Risalah(kerasulan para rasul-rasul)atau mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.

No comments: