Tuesday, June 23, 2009

Stars

Candlestick ini berlaku dalam candle yang kecil dan mempunyai gap price daripada
candle sebelumnya. Real body candle terbaru haruskan berada bukan searas, sebaris
daripada body candle sebelumnya. Warna bagi candle tidak penting dan ianya boleh
berlaku di atas atau bawah.. Star selalu merujuk kepada keseimbangan gap bagi
market.

4 Reversal Pattrern:

1· Morning Star – Ia merupakan bullish bottom reversal pattern. Formation
terbentuk dengan 3 candlesticks. candlestick pertama ialah tall black real body
kedua small real body di mana open dia adalah gap daripada close candle
sebelum.dan candlestick ketiga white real body yang mempunyai real body yang
sama tinggi atau mempunyai ketinggian yang close berhampiran top body candle
pertama.

Evening Star – Merupakan bearish top reversal pattern dan merupakan
counterpart daripada Morning Star. Candle pertama white real body candle kedua
merupakan black star candle yang mempunyai gap open price daripada yang
pertama dan candle ketiga mempunyai long black body yang close samada
melebihi low candle pertama atau berhampiran open candle pertama.

3· Doji Stars – apabila candle doji mempunyai gap price diatas real body candle
sebelum semasa dalam keadaan uptrend, atau gaps dibawah real body on
downtrend condition, Two popular doji stars adalah evening star dan
morning star.

i· Evening Doji Star -- Doji star dalam uptrend diikuti oleh long black real body
yang close price dalam kawasan white real body. Jika candlestick selepas doji star
adalah white dan gapped lebih tinggi , makan reversal pattern adalah invalid
(uptrend still on).
·
ii· Morning Doji Star -- Doji star semasa downtrend diikuti oleh long, white real
body dan tutup di dalam kawasan candle pertama (black). Jika candlestick selepasdoji (yang ketiga) adalah black dan gapped lower, maka reversal pattern adalahinvalid (masih downtrend saja bagi false formation)

4· Shooting Star – Small real body berhampiran dengan lower end bagi range
candle tersebut dan mempunyai long upper shadow. Warna bagi candle adalah
tidak penting . Selalunya bukan major reversal sign, only a warning.
Inverted Hammer—Bukan seperti star, Tetapi nampak macam star. Berlaku
semasa downtrend, boleh dikatakan sebagai Turning signal untuk ubah kearah
uptrend. Warna body tak kesah warna apa.

No comments: