Tuesday, June 23, 2009

Daily Bar Reversal Pattern


· Dark-Cloud Cover(bearish)Top reversal Pattern dimana bar hari sebelum
merupakan strong white real body candle. Hari berikutnya Open di atas top upper
shadow hari sebelum tetapi close berhampiran dengan close price of the day dan
berada dalam kawasan real body hari sebelumnya.


· Piercing Pattern (bullish)
sebaliknya daripada dark-cloud cover. Berlaku
semasa downtrenf. Candlestick mempunyai real body hitam, dan yang kedua
mempunyai white body yang panjang. White candle open bawah dari close
previous candle tetapi close separuh daripada body hitam.


Percaturan ini jarang digunakan bagi intraday traders kerana ia merupakan daily reversal candle yang memerlukan rujukan kepada daily chart

No comments: